Pall一次性除菌针头过滤器( Supor膜)

 • 基本参数:

 • 产品详解

  Pall亲水聚醚砜膜Acrodisc一次性除菌针头过滤器

  主要参数:
  滤材:
  Supor膜(亲水聚醚砜)
  Serum Acrodisc预过滤介质:无粘合剂的硼硅酸盐玻璃
  Acrodisc外罩:
         13mm:聚丙烯
         25和32mm:改良丙烯酸
         37mm:聚丙烯

  有效过滤面积:
         13mm:1.0cm2
         25mm:2.8cm2
         32mm:5.8cm2

         37mm:7.5cm2
  操作温度限度:55℃(131℉)
  操作压力限度:5.2bar(520kPa,75psi)
  应用:
          0.1和0.2um的孔能够对体积较小的缓冲液、培养介质以及添加剂进行灭菌。
        Acrodisc PF和Serum Acrodisc针头过滤器适合用来对粘性的或者富含颗粒的溶液进行净化/灭菌。
    通过大孔过滤器进行预过滤,并除去颗粒。  订购信息:

  Supor膜的Acrodisc针头过滤器(灭菌包装)      
   

  货号产品名称目录价
  4602ACRODISC 13MM 0.2UM SUPOR  75/PK  STRL2866
  4604ACRODISC 13MM 0.45UM SUPOR  75/PK  STRL2866
  4608ACRODISC 13MM 0.8UM SUPOR  75/PK  STRL3190
  4611ACRODISC 25MM 0.1UM SUPOR  50/PK  STRL2305
  4612ACRODISC 25MM 0.2UM SUPOR  50/PK  STRL513
  4614ACRODISC 25MM 0.45UM SUPOR  50/PK  STRL513
  4618ACRODISC 25MM 0.8UM SUPOR  50/PK  STRL2118
  4650ACRODISC 32MM  5UM SUPOR PES 50/PK STRL3023
  4651ACRODISC 32MM 0.1UM SUPOR PES 50/PK STRL3023
  4652ACRODISC 32MM 0.2UM SUPOR PES 50/PK STRL513
  4654ACRODISC 32MM .45UM SUPOR PES 50/PK STRL513
  4656ACRODISC 32MM 1.2UM SUPOR PES 50/PK STRL3023


  Acrodisc  PF针头过滤器(灭菌包装)         

  货号产品名称目录价
  4187ACRODISC 25MM .8/.2 UM SUPOR 50/PK STRL2354
  4658ACRODISC 32MM 0.8/0.2UM SUPOR 50/PK STRL3023  Serum Acrodisc  针头过滤器(灭菌包装)          

  货号产品名称目录价
  4525ACRODISC, SERUM GF/.2UM SUPOR 20/PK STRL   3270


  Acrodisc  针头过滤器(未灭菌)散装          

  货号产品名称目录价
  450425MM ACRODISC PF 0.8/0.2UM SUPOR 1000/PK9282
  450625MM ACRODISC 0.2UM SUPOR 1000/PK9282
  450825MM ACRODISC 0.45UM SUPOR 1000/PK9282
  450925MM ACRODISC 0.8UM SUPOR 1000/PK9282
  4653ACRODISC32 0.45UM N/S  1000/PK48911
  466032MM ACRODISC 1.2UM SUPOR 1000/PK11945
  466132MM ACRODISC 1.2/0.45UM SUPOR 1000/PK12468
  466232MM ACRODISC 5UM SUPOR 1000/PK12239


Copyright © 北京河川兴业科技有限公司 版权所有     粤ICP备68589959号